Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА


1.Повторно обявление на инвестицонно предложение, с възложител „Екологична компания“ ЕООД, касаещо изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и временно съхранение до предаване за последващо оползотворяване  на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО), отпадъци от опаковки и др.), на териотоията на имот, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Райко Даскалов“ №2, ПИ с идентификатор 10135.3515.1583, с площ 499 кв.м., от обща площ – 499 кв.м.
3.Заповед №239 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1303,кв.81 по плана на СО "Планова"
4.Заповед №240 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1267,кв.53 по плана на СО "Планова"
5.Заповед №258 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1895,кв.18 по плана на СО "Планова"
6.Заповед №259 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.825,кв.57 по плана на СО "Сълзица"
7.Съобщение до собствениците на животновъдни обекти и стопаните на птици
10.Уведомление за инвестиционно предложение, относно изместване на 2 броя кабели СПЕМТЕТ в УПИ VI-224, във връзка с изграждане на „Супермаркет за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия - тип ЛИДЛ, находящ се в кв.5, по плана на II-ри м.р.на район „Младост“.
За запознаване на обществеността с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в стая 20, ет.2, в сградата на район „Младост“, за срок от 14 дни.

11.Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.КД, касаещо: „Изместване уличен водопровод Ф546-Е между О.Т. 19 и О.Т. 338, изместване на битова канализация Ф300-Б между О.Т. 336 и О.Т. 334, и дъждовна канализация Ф500-Б О.Т. 336 и О.Т.334, във връзка с изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип ЛИДЛ в УПИ VI-224, кв.5, по по плана на II-ри м.р. на район „Младост“.
За запознаване на обществеността с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в стая 20, ет.2, в сградата на район „Младост“, за срок от 14 дни.

17.Заповед №340 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №1921, кв.29 по плана на СО "Планова"
18.Заповед №341 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1923,кв.40 по плана на СО "Планова"
19.Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването АФРИКАНСКА ЧУМА по свинете
20.Съобщение до Г-жа П. Сюлейман
21.Заповед №275 за прекратяване на наемни правоотношения с Б.Георгиев
22.Съобщение за Г-н Николов от гр. Русе
23.Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) , с възложител „Мега БГ-Варна“ ООД, касаещо изграждане на общежитие – I-ви етап: бл.А и бл.Б, II-ри етап: бл.В, III-ти етап: бл.Г и бл.Д, в УПИ II-208 „за общ. обсл.“, кв. „Възраждане“ I-ви м.р., ПИ с идентификатор 10135.3511.182. Информацията за ИП е на разположение в Район „Младост“, ет.2,ст.20.
24.Съобщение №1/26.09.2018г. до М.Томова

 Публикувата информация е на основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.3 от 5 януари 2018г.)
27.
Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Марчела Трейдинг“ ООД, касаещо: „Изграждане на предприятие за производство на разфасовки и месни заготовки от раздробени и нераздробени червени меса; сурово-сушени колбаси от раздробено и нераздробено червено месо, което ще се помещава в сграда от смесен тип, в гр. Варна, жк „Младост“ I-ви м.р., УПИ XIX- 1415-1416, кв.5.

За запознаване с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в ст.20, ет.2, в сградата на Район „Младост“, за срок от 14 дни.

 Публикувата информация е на основание чл. 6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.3 от 5 януари 2018г.).

28.
Заповед № 391 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1188, кв.84 по плана на СО "Планова"

 
 
 
 
 
Заповед №429 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-796, УПИ XXVIII-797 и УПИ XXVI-798, кв.23 по плана на СО "Пчелина"
29.Заповед №314 за изземване на общинско жилище
30.Уведомление за инвестиционно намерение, с възложител „Марчела Трейдинг“ ООД, касаещо: „Изграждане на предприятие за производство на разфасовки и месни заготовки от раздробени и нераздробени червени меса; сурово-сушени колбаси от раздробено и нераздробено червено месо, което ще се помещава в сграда от смесен тип, в гр. Варна, жк „Младост“ I-ви м.р., УПИ XIX- 1415-1416, кв.5

 Публикувата информация е на основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.3 от 5 януари 2018г.)

31.Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Велеграф асет мениджмънт“ АД, касаещо изграждане на „Апартаментен комплекс“, състоящ се от 9 сгради в ПИ с идентификатор 10135.3513.1946, УПИ I-1946, кв.3, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна. I-ви м.р., УПИ XIX- 1415-1416, кв.5

 I-ви м.р., УПИ XIX- 1415-1416, кв.5“

 Публикувата информация е на основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.3 от 5 януари 2018г.)
27.
Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Марчела Трейдинг“ ООД, касаещо: „Изграждане на предприятие за производство на разфасовки и месни заготовки от раздробени и нераздробени червени меса; сурово-сушени колбаси от раздробено и нераздробено червено месо, което ще се помещава в сграда от смесен тип, в гр. Варна, жк „Младост“ I-ви м.р., УПИ XIX- 1415-1416, кв.5.

За запознаване с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в ст.20, ет.2, в сградата на Район „Младост“, за срок от 14 дни.

 Публикувата информация е на основание чл. 6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.3 от 5 януари 2018г.).

28.
Заповед № 391 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1188, кв.84 по плана на СО "Планова"

 
 
 
 

Страницата е посетена 16175 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^