Актуално - Личен асистент

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ


 

 ¾     Обръщение на кмета на район "Младост"  (свали)  

¾     Общи аспекти  (свали)  

¾     Описание на договор  (свали) 

¾     Кандидатстване  (свали) 

¾     Длъжности характеристики  (свали) 

¾     Подаване на заявления - бланка за социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор  (свали) 

¾     Подаване на заявления - бланка заявление от личен асистент  (свали) 

¾      Подаване на заявления - бланка заявление от ползвател на услугата "Личен асистент"   (свали)

¾     Процедури (свали)
Класиране на кандидатите за служители в Център за комплексни услуги
(свали)
 

¾     ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ' В „РАЙОН „МЛАДОСТ'- ОБЩИНА ВАРНА
 

¾     Заявление за Личен асистент (свали1) (свали2)
 Заявление за потребител на услугата Личен асистент(свали1) 
(свали2)
 Прием на лични асистенти и потребители на услугата, участвали в проект Нови алтернативи    
(свали1)  

¾     ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ за защита на правата, интересите, имуществото и финансовите средства напотребителите на услуга «Личен асистент» в домашна среда и/или на комплексни услуги в или извън домашна среда в създадения Център за предоставяне на комплексни услуги
 

¾     ПРОЦЕДУРА за действие при възникване на кризисни ситуации при предоставянето на услуга «Личен асистент» в домашна среда и/или на комплексни услуги в  или извън домашна среда в създадения Център за предоставяне на комплексни услуги

¾     ОЦЕНКА НА РИСКА НА ДЛЪЖНОСТТА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"  ПО ПРОЕКТ„Комплексни услуги за достоен и независим живот" Проект № ВС05М9ОР001-2.002-0004

¾     ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ЗАЧИТАНЕ ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО И ДОСТОЙНСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот" Проект № ВС05М90Р001-2.002-0004  

¾     ПРАВИЛА за достъп до дома на потребителя при предоставянето на услугата «Личенасистент»

¾     ПРОЦЕДУРА
за сигнализиране на компетентните органи и предприемане на действия в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение на потребител на услуга «Личен асистент» в домашна среда и/или на комплексни услуги в или извън домашна среда в създадения център за предоставяне на комплексни услуги


¾     ПРОЦЕДУРА за подаване и разглеждане на жалби и сигнали 

·         Приложение 1 към съобщение 1-Списък на одобрените кандидати за лични асистенти

 

·         Приложение 1-Критерии за оценка на кандидатите за потребители на услугата Личен асистент

 

·        Приложение 2-Критерии за оценка за кандидатите за лични асистенти

 

·         Приложение 5-Формуляр за класиране на кандидатите за потребители на услугата Личен асистент

 

·        Приложение 6-Формуляр за класиране на кандидатите за предоставяне на услугата Личен асистент

 

·         Програма за въвеждащо обучение на одобрените кандидати за лични асистенти

 

·         Протокол от заседание на комисия за оценка и подбор на лицата, подали заявление за ползване на услугата Личен асистент и лицата, подали заявления да предоставят социалната услуга Личен асистент

 

·         Съобщение 01 от 22.02.2016 г. относно въвеждащо обучение за лични асистенти

 

·         Заявка за разкриване на център за предоставяне на услуги

 

·         01.Съобщение-разкриване Център за предоставяне на комплексни услуги

 

·         02.Процедура за подбор на кандидатите за потребители на услуата личен асистент

 

·         03.Процедура за подбор на лични асистенти

 

·         04.График за провеждане на срещи с жители на района-1

 

·         05.График за провеждане на срещи с жители на района-2

 

·         06.Съобщение-нов срок за прием на документи за медицинска сестра

 

·         07.Заявление за специалист медицинска сестра

 

·         08.Протокол 3 от 21.04.2016 г. от заседание на комисия за оценка и подбор на специалисти

 

·         09.Съобщение-нов срок прием на документи от кандидати за лични асистенти

 

·         10.Протокол 4 от 15.06.2016 г. от заседание на комисия за оценка и подбор на кандидатите за лични асистенти

 

·         11.Съобщение-провеждане на обучение на одобрени лични асистенти

 

·         12.Съобщение-нов срок прием на документи от кандидати за лични асистенти

 

·         13.Протокол 6 от 29.06.2016 г. от заседание ана комисия за оценка и подбор на кандидати за лични асистенти

 

·         14.Съобщение-провеждане на обучение на одобрени лични асистенти-3

 

·         Съобщение-прием отчети за месец март

 

·         Съобщение-прием отчети месец април

 

·         Съобщение-прием отчети месец май

 

·         Съобщение-прием отчети месец юни

 

 


Страницата е посетена 6414 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^